Práce na počítači


Když mi bylo asi deset nebo jedenáct let, tak rodiÄe domů pÅ™inesli poÄítaÄ. Musím uznat, že jsem z té vÄ›ci byla docela hodnÄ› pÅ™ekvapená. A také troÅ¡ku vyděšená. Vůbec jsem nevÄ›dÄ›la, jak potom s tímto poÄítaÄem zacházet. Pro mÄ› to byla naprostá Å¡panÄ›lská vesnice a ani jsem nevÄ›dÄ›la, že tÅ™eba za pÄ›t nebo za Å¡est let v tom budu opravdu jako profesionál, že v tom budu umÄ›t chodit a že také budu natáÄet různá videa. PozdÄ›ji, když už jsem se s poÄítaÄem seznámila a pÅ™estala jsem z nÄ›j mít strach, tak jsem se do toho pořádnÄ› opÅ™ela. Pustila jsem se do toho. Moji rodiÄe totiž říkali, že ten poÄítaÄ je opravdu kÅ™ehký a že byl také hodnÄ› drahý a že není opravdu vhodné, abych u toho sedÄ›la a hrála jenom hry, že prý to je hlavnÄ› na práci anebo na objednávání zboží.

I v kuchyni je toho hodnÄ›.

Také si vzpomínám, že když jsem si poprvé objednávala vÄ›ci z poÄítaÄe, a to online na dálku, takto byl stříbrný náramek. PÅ™iÅ¡el mi ale asi až po dvou týdnech. Prý to jeÅ¡tÄ› pro takové složité a že jeÅ¡tÄ› ten rozvoz zboží, a to doruÄování nebylo tak vyspÄ›lé, a tak lepší, jako je nyní. Proto jsem si Å™ekla, že jsem opravdu ráda, že informaÄní technologie opravdu hýbe svÄ›tem. Opravdu mÄ› těší a jsem ráda, že informaÄní technologie se každou hodinou zlepÅ¡uje, opravdu každým dnem. Je to lepší a lepší. 

Nové technologie mám ráda.

Jsem ráda, že v dneÅ¡ní dobÄ› je taky opravdu hodnÄ› poÄítaÄů a notebooků a tabletů, kde vlastnÄ› ÄlovÄ›k se může zlepÅ¡ovat, jsou už i vysoké Å¡koly anebo stÅ™ední Å¡koly, které se právÄ› zaměřují na to, aby lidé umÄ›li zacházet s poÄítaÄem. A aby pochopili perfektnÄ›, co je to informaÄní technologie a podobnÄ›. Není to jenom pro zábavu, ale také pro práci. I když v dneÅ¡ní dobÄ› hlavnÄ› mnoho mladých lidí a teenagerů hrají na poÄítaÄi hry, a to pomocí kvalitní internetové technologie, která jim tohle umožní. Také ale musíte vÄ›dÄ›t, jak s tím vším zacházet.