Poškozený počítač


Možná proto má vÄ›tÅ¡ina lidí poÄítaÄ pod stolem, kde se mu prakticky nemůže nic hrozného stát. I když pamatuji situaci, kdy mne volali k nefunkÄnímu stroji a nenapadlo je podívat se dozadu. NÄ›kdo, zÅ™ejmÄ› uklízeÄka manipulací se strojem, nebo jinak uvolnila zástrÄku napájená a ta vypadla. Oprava tedy trvala dvÄ› sekundy, ale zase jsme se zasmáli.  

základní deska

OvÅ¡em po pádu je na tom PC velmi Å¡patnÄ›. NejÄastÄ›ji to odskáÄe „hadr“, což je slangový výraz pro Hard Disc, tedy pevný disk. Nazývá se tak proto, že je v poÄítaÄi pÅ™ipevnÄ›n napevno, nepÅ™enáší se. A právÄ› tento disk je velice citlivý. Jsou v nÄ›m totiž plotniÄky, které jsou hodnÄ› podobné klasickému DVD a ty tam rotují velkou rychlostí. Mezi nimi pak poskakuje ramínko, které je na svém konci opatÅ™eno zařízením, jež Äte nebo i zapisuje na disk data. No a už z toho je jasné, že pád asi disk poÅ¡kodí.  

hard disk

Mohou to odskákat i další vÄ›ci, například napájení, ale to už není tak hrozná záležitost. A vypadlé RAM pamÄ›ti ze slotu staÄí zasunout zpátky. VÄ›tÅ¡inou vÅ¡ak mají takové patiÄky, které vypadnutí umí zabránit. Zjistit pak závadu nebývá moc složité, ale vy to nezkouÅ¡ejte, protože to můžete pokazit jeÅ¡tÄ› více. Pokud je skuteÄnÄ› poÅ¡kozený disk, tak s tím stejnÄ› nic neudÄ›láte. Kdežto technici vám mohou alespoň zachránit vaÅ¡e data v nÄ›m. Pozor, pÅ™ipravte se na to, že to trvá dlouho a rozhodnÄ› to není laciná záležitost. Takže si skuteÄnÄ› musíte rozmyslet, zda mají vaÅ¡e data takovou cenu. Myslím, že není tÅ™eba se ptát, zda je máte nÄ›kde zálohovány. Nemáte, já vím.  

Nuže, pokud se už nÄ›co takového stane, tak vyjmÄ›te přívodní kabel a poÄítaÄ zabalte do deky nebo Äehokoli mÄ›kkého. Je tÅ™eba zabránit dalším zbyteÄným otÅ™esům. Pak už jej pouze odvezte do servisu. Zde vám asi ani neÅ™eknou pÅ™ibližnou cenu opravy, protože pokud se nepodívají dovnitÅ™, nemohou vÄ›dÄ›t co se vlastnÄ› opravovat bude.