Počítač jako dárek na Vánoce?


Jsou lidé, kteří si nÄ›kdy neví rady s tím, jak by své blízké obdarovali. Najdou se rodiÄe, kteří se rozhodnou, že by svému dítÄ›ti koupili na Vánoce poÄítaÄ. Pokud se jedná o dítÄ›, které chodí alespoň na druhý stupeň základní Å¡koly, pak by nÄ›co takového mohlo pÅ™ijít do úvahy, ale pokud se jedná o dítÄ›, které chodí do Å¡kolky nebo na první stupeň, bylo by vhodné vymyslet nÄ›jaký jiný dárek, který by dítÄ› potěšil.

Mnoho rodiÄů si myslí, že dÄ›ti nepotěší nic jiného, než elektronika. RozhodnÄ› se ale najdou vÄ›ci, které dítÄ› potěší a to daleko více, než je právÄ› nÄ›co takového.

BuÄte kreativní a zvolte nÄ›co jiného, než je právÄ› elektronika. Mnoho rodiÄů nÄ›co takového volí právÄ› proto, že se jim nechce vymýšlet nÄ›jaký vhodný dárek pro jejich dítÄ›.

pěkný strom

UrÄitÄ› si moc dobÅ™e pamatujete, že vy jste také zvládali bez elektroniky na prvním stupni fungovat. Takové dítÄ› skuteÄnÄ› nepotÅ™ebuje nejmodernÄ›jší poÄítaÄ, na kterém bude ve výsledku dÄ›lat jen to, že se bude dívat na pár stránek, na kterých bude sledovat například videa nebo seriály.

PoÄítaÄ, který je opravdu dobrý a to jak z hlediska výkonu tak i z hlediska pamÄ›ti, byste mÄ›li danému dítÄ›ti darovat, až bude starší a bude se mu nÄ›co takového opravdu hodit a to například do Å¡koly.

PoÄítaÄe mohou zejména mladší dÄ›ti velmi ovlivnit a to nikoliv v dobrém smÄ›ru. Mnoho dÄ›tí si může udÄ›lat na poÄítaÄi závislost a poté to dopadá tak, že když jim ho vezmete, najednou zaÄnou kÅ™iÄet a jediným způsobem, jak uklidnit kÅ™ik bude, že mu opÄ›t daný poÄítaÄ vrátíte.

pěkné dárky

RodiÄe by se opravdu mÄ›li zamýšlet nad tím, co dávají jejich dÄ›tem, protože to mnohdy může mít negativní dopad.

Vždy může vše dobře dopadnout, ale je potřeba se zamýšlet nad věcmi, které byste dítěti chtěli dát a také nad jejich věkem. Něco takového je velmi důležité.

NÄ›kdy je dobré nedávat na dobu, ve které žijeme, ale na to, co si skuteÄnÄ› myslíte. Zejména dÄ›ti, které chodí do Å¡kolky, si rozhodnÄ› zaslouží hraÄky a nikoliv elektroniku.