Moderní svět


Ten, kdo se poÄítaÄům nevÄ›nuje a jen je používá, když musí, ten to možná ani tak nezpozoruje. Ale ten, kdo to má jen troÅ¡ku v malíÄku… 

Pomalu ale jistÄ› se pÅ™estávají používat klasické pevné disky. Tedy, HD, Hard Disc. To je to jediné, co se v poÄítaÄi nebo notebooku pohybuje. Je to nÄ›kolik plotýnek nad sebou, stejných nebo hodnÄ› podobných klasickému CD nosiÄi. Mezi nimi kmitá ramínko se zařízením na konci, které Äte a zapisuje na disky data. Ne, neuvidíte to, nerozebírejte zbyteÄnÄ› poÄítaÄ. Celé je to uzavÅ™eno, a to v prachotÄ›sném pouzdÅ™e.  

hard disc

Pokud se ptáte, proÄ se to nazývá Hard Disc, tedy pevný disk, když se v nÄ›m vÅ¡echno pohybuje, vÄ›zte, že je to tím, že je napevno pÅ™iÅ¡roubovaný k Å¡asi poÄítaÄe.  

Nu a tato vÄ›ciÄka je nyní nahrazována disky SSD. Má naprosto jiný systém zápisu a Ätení dat, takže se nic netoÄí a nikde nic neposkakuje. Tudíž to není citlivé na otÅ™esy, a jeÅ¡tÄ› jednou tudíž, je to o hodnÄ› rychlejší.  

Nová technologie je prozatím o dost dražší, ale zase zde pÅ™evažují výhody, takže vÄ›tÅ¡inou, kdo si nechává postavit stolní poÄítaÄ volí SSD. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› notebooků si už nevyberete, tam už jsou SSD dávány víceménÄ› automaticky.  

SSD

Ukládání dat se ve starých discích dÄ›lo formou magnetického záznamu. Nyní je to vÅ¡ak jinak. A tím se dostáváme k vysvÄ›tlení zkratky SSD. Znamená to Solid-state drive. To se dá vyložit jako „polovodiÄový disk“. Neukládá se tedy nic „magneticky“, ale do NAND Flash pamÄ›tí. Ty vyrábí jen nÄ›kolik velkých výrobců, z nichž namátkou vyberu jen tÅ™i. Jsou to tedy například Samsung, Sandisk, nebo Intel. Tyto firmy umí pamÄ›ti vyrobit v nejrůznÄ›jších kapacitách nebo výkonnostních úrovních. 

Nuže, nyní víte, co jsou zastaralé Hard Disky a co jsou nové SSD. Pokud si tedy budete poÅ™izovat nový poÄítaÄ, asi jistÄ› také sáhnete po této nové technologii. A o HD budete už jen vyprávÄ›t vnouÄatům.